วัดบุญนิมิต ณ บ้านเหล่าตำแย

Things to do & Going Out
Post Reply
lee
udonmap.com
Posts: 7278
Joined: July 3, 2005, 5:51 pm
Location: Udon Thani
Contact:

วัดบุญนิมิต ณ บ้านเหล่าตำแย

Post by lee » July 23, 2010, 12:09 pm

วัดบุญนิมิต ณ บ้านเหล่าตำแย
มาเที่ยวกันเด้อ...

วัดบุญนิมิต ณ บ้านเหล่าตำแย เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจที่หนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านเหล่าตำแย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 อยู่ที่หมู่ 10 ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี โดยมีนาย เจียม ทองบุตร เป็นผู้ใหญ่บ้าน และที่ได้ชื่อว่าบ้านเหล่าตำแยก็เพราะว่าบริเวณหมู่บ้านมี ต้นตำแยขึ้นเป็นจำนวนมาก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 นายจันแดง กงเสนะ
นายอิน คำอ้อ ได้ด้บริจาคที่ดิน ประมาณ 20 ไร่ ให้จัด ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นโดยมีหลวงปู่อานรักษาการเจ้าอาวาส และได้มีพระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษา อยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2542 ทางราชการได้มีหนังสือให้สร้างวัดได้ และในปี เดียวกันนี้ชาวบ้าน ได้ร่วมใจกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้น

1 หลัง และกุฏิทรงไทย 1 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2546 พระอาจารย์ศักดิ์ชัย ฐิตวิริโย ได้มาดำรงตำแหน่ง รักษา การเจ้าอาวาสโดยหลวงปู่แสงได้สร้างกุฏิเจ้าอาวาส ให้หนึ่งหลังและได้มีผ้าป่าจากจันทบุรีร่วมกับตระกูล ขวัญโพน สร้างซุ้มประตูถวาย จากนั้นพระอาจารย์ชัยยุทธ ทวีผลเจริญได้เข้ามาสนับสนุนในการก่อตั้งกองทุนบุญ นิมิต ขึ้น เปลี่ยนจากที่เคยเรียกว่าววัดบ้านเหล่าตำแย เป็น วัดบุญนิมิตตามชื่อของกองทุนและให้การสนับสนุน ในการก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ อาทิ เช่น ห้องสมุด ศาลาการเปรียญหลังใหม่ กุฏิ 17 หลัง สุขา 15 หลัง ถนนคอนกรีต และได้จัดซื้อที่ดินถวายวัดจำนวน 1 ไร่ 3 งาน โดยมีนาย ปรีดี บุญยัง เป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง

จากนั้นได้ก่อสร้างบุญนิมิตปทุมรัตน์มหาธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานให้มา
ด้วยความกรุณาของ พระอาจารย์ ศักดิ์ชัย ฐิตวิริโย และ พระภิกษุสงฆ์สามเณร ที่มาช่วยกันก่อสร้างจากต่างจังหวัด กับความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนบ้านเหล่าตำแย
วัดได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีนามตามชื่อสถานที่ว่าวัดบ้านเหล่าตำแย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จากนั้นก็ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาในวันที่ 8 มกราคม 2550 และได้ทำการปักหมายเขตวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552

จากนั้นได้ก่อสร้างบุญนิมิตปทุมรัตน์มหาธาตุเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประธานให้มา
ด้วยความกรุณาของ พระอาจารย์ ศักดิ์ชัย ฐิตวิริโย และ พระภิกษุสงฆ์สามเณร ที่มาช่วยกันก่อสร้างจากต่างจังหวัด กับความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนบ้านเหล่าตำแย
วัดได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีนามตามชื่อสถานที่ว่าวัดบ้านเหล่าตำแย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จากนั้นก็ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาในวันที่ 8 มกราคม 2550 และได้ทำการปักหมายเขตวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552

Image
Image
Image
Image
Image
Image
ImagePost Reply

Return to “ทำอะไรและไป”