ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้

General topics on Udon Thani
Post Reply
User avatar
kod
udonmap.com
Posts: 61
Joined: July 22, 2011, 3:53 pm

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้

Post by kod » March 24, 2012, 2:14 pm

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร 17 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
หัวข้อ การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ 042-248680 โทรสาร 042 - 248680 หรือทางเวปไซต์ http://graduate.udru.ac.th/grc2012

*** หมายเหตุ *** เปิดรับผลงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และ ประกาศผลการพิจารณาให้นำเสนอผลงานในที่ประชุม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
โปสเตอร์ว...jpg
http://graduate.udru.ac.th/grc2012
User avatar
parrot
udonmap.com
Posts: 10908
Joined: March 19, 2006, 8:32 pm

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้

Post by parrot » March 24, 2012, 2:34 pm

My quickie translation is: Udon Thani Rajabhat University is sponsoring a Human Resources Development Conference, 25-26 August 2012. The conference offers the opportunity for graduate students to present their thesis in lecture format. Presentations can be made in English or Thai.
I can't tell from the information presented whether it is open to the general public.

User avatar
maaka
udonmap.com
Posts: 3265
Joined: October 9, 2007, 6:03 am

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้

Post by maaka » March 25, 2012, 2:12 am

True Parrot, it appears to be an invitation to attend the sixth annual Graduate 2555, and listen to a lecture by some Professor B, on ' Toward an ASEAN community ', and for candiates to present research papers and thesis for the conference, but is the invitation for us fellas, is not outlined, other than it is here on UM.

Post Reply

Return to “ข่าวสารทั่วไป จังหวัดอุดรธานี”