ถนนคนเดินอุดรธานี

General topics on Udon Thani
Post Reply
User avatar
kod
udonmap.com
Posts: 61
Joined: July 22, 2011, 3:53 pm

ถนนคนเดินอุดรธานี

Post by kod » July 26, 2011, 1:02 pm

พบกัน "ทุกวันเสาร์" กับกิจกรรมที่สร้างสรรค์...ถนนคนเดิน Udoncity Walking Street ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานทำมือ งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญยาท้องถิ่น ในส่วนของลานกิจกรรมมีมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี โดยเป็นการเปิดหมวกบรรเลงเพลงกันอีกด้วย ติดตามภาพกิจกรรมดีดี...กับเรา...เทศบาลนครอุดรธานี “อีกหนึ่งเมนูความสุขจากเทศบาลนครอุดรธานี"

Image
ImagePost Reply

Return to “ข่าวสารทั่วไป จังหวัดอุดรธานี”