อุดรธานีสรุป 7 วันอันตราย

General topics on Udon Thani
Post Reply
Love_from_sky
udonmap.com
Posts: 35
Joined: October 16, 2008, 2:53 pm

อุดรธานีสรุป 7 วันอันตราย

Post by Love_from_sky » April 25, 2009, 4:23 pm

อุดรธานีสรุป 7 วันอันตราย วันที่ 7 (17/4/2009)
จังหวัด อุดรธานี สรุปผลการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี 52 พบ จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บลดลงกว่าปี 2551

ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด อุดรธานี ชั้น 7 ศาลากางจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ปิยะวรากร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด อุดรธานี เพื่อสรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ประจำปี 2552 โดยในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2552 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวมทั้งสิ้น 96 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 103 คนเสียชีวิตรวม 6 คน โดยมีรายชื่อผู้เสียชีวิตและวันประสบอุบัติทางถนนประกอบด้วย วันที่10 เม.ย.52 นายสันติ คำมี อายุ 55 ปี ชาวตำบลหนองวัวซอ โดยมีสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุรา,วันที่ 11เม.ย.52 น.ส.สุมาลี รุ่งโรจน์วิทยา อายุ 19 ปี ผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซด์ ซึ่งเป็นราษฎรชาวอำเภอบ้านดุง โดยมีสาเหตุจากการตัดหน้ากระชั้นชิดเมาสุรา นายสุริยา จินดาเลิศ อายุ 27 ปี ชาวตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง สาเหตุจากการเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัย และวันที่ 12 เม.ย.52 นายสมคิด พลอินทร์ อายุ 27 ปี ชาวตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ สาเหตุเกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็ว วันที่ 13 เมษายน ผู้เสียชีวิตคือนายน้อย พูลเพิ่ม อายุ 74 ปี ราษฎรบ้านกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ คนขับรถปิคอัพ ซึ่งไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิต และในวันเดียวกันนี้ น.ส.สุภาวดี ยุบล อายุ 15 ปี ราษฎรชาวอำเภอบ้านดุง ได้เสียชีวิตเช่นกันเนื่องจากขับรถมอเตอร์ไซด์เร็วเกินกำหนดและไม่สวมหมวก นิรภัย ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ยอดผู้บาดเจ็บ เสียงชีวิต กับทั้งประเทศพบว่า จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดอุดรธานีถือเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ การาดเจ็บเป็นอันดับ 9 และยอดผู้เสียชีวิตถือเป็นอันดับที่ 23

ทั้งนี้หากรวม 7 วัน จังหวัดอุดรธานีมีการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆตามมาตรการ 3ม.2ข.1ร. รวม 114,926 คัน ประกอบด้วยจักรยาน 47,787 คัน รถปิกอัพ 32,315 คัน รถเก๋ง/รถเท็กซี่ 17,253 คัน รถตู้ 7,235 รถโดยสาร4 ล้อขึ้นไป 5,216 คัน รถโดยสาร 6 ล้อขึ้นไป 4,015 คัน รถชนิดอื่นๆ 1,105 คัน ซึ่งในจำนวนรถชนิดต่างๆที่เรียกตรวจมีการดำเนินคดีรวม 6 มาตรการ 14,049 คัน ไม่สวมหมวกนิรภัย 4,653 คัน มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 1,629 คัน เมาสุรา 536 คัน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,241 คัน ไม่มีใบขับขี่ 4,659 คัน ความเร็วเกินกำหนด 331 คัน
นายวิเชียร ปิยะวรากร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เน้นย้ำการสั่งการนายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ที่ว่าขอให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียนจากการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ปี 52 เพื่อสรุปและจัดประชุมหามาตรการเพื่อการวางแผนการป้องกันอุบัติเหตุภัยใน ช่วงเทศการปีใหม่และสงกรานต์ต่อไป พร้อมกำชับให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุแผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัด แอลกอฮอล์ให้ครบทุกแห่ง พร้อมจัดทำรายงานการใช้เครื่องมือในการตั้งด่านเพื่อป้องปรามผู้เมาแล้วขับ เป็นรายเครื่องโดยให้จัดทำสถิติการใช้งานของเครื่องไว้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งให้จัดเป็นแผนปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังเทศกาลสำคัญๆ อย่างน้อย1 สัปดาห์ของทุกเทศกาลและทุกๆปี

ข้อมูลจาก :: ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์ ส.ปชส.อุดรธานี วันที่ :: 17/4/2552Post Reply

Return to “ข่าวสารทั่วไป จังหวัดอุดรธานี”